Učím se

rozumět řeči vašeho těla...

Jsem Pavel, táta dvou dětí,

masér a sportovní nadšenec ...

Masáže a pohyb,

to je oč tu běží

Při vrcholovém sportu jsem často trpěl bolestí zad, navštívil mnoho špičkových lékařů, masérůfyzioterapeutů a zkoumal příčiny bolesti.

Toužil jsem být na opačné straně lehátka... Samozřejmě až po konci sportovní kariéry :-)

Po jejím konci jsem se chvíli hledal. Stále mě to táhlo ke studiu Fyzioterapie, ale k tomu jsem se nedostal...

Udělal jsem si masérský rekvalifikační kurz a začal vlastní praxi. Chtěl jsem se dále vzdělávat a dozvědět se o fungování lidského těla co nejvíce.

A tak jsem se od roku 2014 učil s baňkami (Baňkování), mobilizaci kloubů, žeber a páteře (Měkké techniky), tejpování (KinesiotapingSportovní taping), práci s lymfatickým systémem (Manuální lymfatická drenáž, Reflexní masáž lymfatického systému), reflexní masáže nohou (Reflexologie), usazování kloubů (Dornova metoda) a cvičení založeném na vývojové kineziologii (DNS), kde mám kurzy jak na dospěláky a sportovce (Certifikovaný DNS trenér), tak i na děti mladšího školního věku (DNS FIT KID). Specifickou disciplínou jsou masáže MIMInek (Lektorský kurz masáží dětí a kojenců), kde využívám znalosti téměř ze všech ostatních kurzů a díky dětem zase směrem k dospělým. Vše je vzájemně propojené...

Dále se vzdělávám v oblasti, která mě baví i naplňuje a přiznám se, že hnacím motorem je mi velmi často vaše spokojenost při odchodu z masérny.

Za to vám děkuji...